Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?

Forfattere

  • Baldur Thorhallsson Statsvitenskapelig fakultet, Universitetet på Island
  • Pétur Gunnarsson Statsvitenskapelig fakultet, Universitetet på Island
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.944

Sammendrag

De fleste islandske politikere har på grunn av sin motstand mot EU-medlemskap, så langt fokusert mest på mulighetene som nå oppstår i Islands forhold til Storbritannia. Mange politikere ønsker at Island og Storbritannia skal inngå en formell eller uformell allianse utenfor EU. Men Brexit skaper også usikkerhet i islandsk-britiske relasjoner, og islandske myndigheter vil måtte håndtere flere utfordringer knyttet til britenes EU-utmeldelse. Formålet med denne artikkelen er å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at de ulike mulighetene vil materialisere seg, og hvilke hindre islandske myndigheter kan møte på om de søker å benytte seg av mulighetene. Artikkelen er strukturert som følger: Først plasserer vi forholdet mellom Island og Storbritannia i en historisk kontekst. Dernest undersøker vi hvordan Brexit er blitt debattert på Island så langt, og gjennomgår formelle uttalelser fra islandske myndigheter om Brexit. Avslutningsvis analyserer vi hvorvidt Brexit vil påvirke beslutninger rundt muligheten for et islandsk EU-medlemskap, før vi utdyper hvilke hindringer som vil ligge i veien for å oppnå Islands primære målsetning: tilsvarende eller bedre handelsavtaler med Storbritannia enn det som er tilfellet i dag. Vi foreslår til slutt en strategi for hvordan islandske myndigheter kan oppnå disse målene.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2017-10-30

Hvordan sitere

Thorhallsson, B., & Gunnarsson, P. (2017). Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?. Internasjonal Politikk, 75(2). https://doi.org/10.23865/intpol.v75.944

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Brexit, Island, EU, Norden, EØS