Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?

Forfattere

  • Kristin M. Haugevik Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.945

Sammendrag

Storbritannia er på vei ut av EU. Hva betyr det for utenforlandet Norge? Siden folkeavstemningen 23. juni i fjor, har Europa fulgt den britiske regjeringens signaler og veivalg nøye. Når 28 EU-land blir til 27 vil det ikke bare forskyve maktbalansen innad i EU, men også mellom EU og utenforlandene, og blant landene i den brokete forsamlingen av europeiske tredjeland. Storbritannias uttreden vil merkes, både i og utenfor EU. I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan Storbritannias EU-uttreden vil påvirke norsk utenriks- og europapolitikk. Første del av artikkelen gjennomgår hovedtrekkene i Norges forhold til EU og debatten rundt norsk EU- og EØS-tilknytning, før jeg introduserer Brexit som et brytningspunkt. I andre del studerer jeg norske medier og politikeres fremstilling av Brexit og konsekvensene for norsk utenriks- og europapolitikk, og presenterer hovedsporene i den norske regjeringens Brexit-arbeid. Avslutningsvis diskuterer jeg hvordan Storbritannias EU-sorti vil påvirke Norges europapolitikk i bred forstand, Norges EØS-/EFTA-tilknytning og det bilaterale forholdet til Storbritannia.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2017-10-30

Hvordan sitere

Haugevik, K. M. (2017). Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?. Internasjonal Politikk, 75(2). https://doi.org/10.23865/intpol.v75.945

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Brexit, Norge, EU, Norden, EØS