Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt

Norden og Storbritannia - et nytt avsnitt

  • Kristin M. Haugevik Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
  • Ulf Sverdrup Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI

Abstract

I denne temautgaven av Internasjonal Politikk ser vi nærmere på hva Storbritannias EU-uttreden vil kunne bety for Norden og de enkelte nordiske land. Litt over et år er gått siden folkeavstemningen i Storbritannia, hvor et flertall av de stemmegivende gikk inn for å melde Storbritannia ut av EU. «Brexit» markerer etter alt å dømme et veiskille i europeisk politisk historie, og vil prege europeisk politikk i mange år fremover. Utfallet av forhandlingene er usikkert, de langsiktige konsekvensene av Storbritannias uttreden likeså. Men det som er sikkert er at brexit allerede har skapt uro og usikkerhet i Europa, og at det vil endre både Storbritannias rolle i Europa og dynamikken innad i EU. Brexit vil også med all sannsynlighet være av stor betydning for de nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – som hører til i det nordvestlige hjørnet av Europa og historisk sett har hatt tette bånd til Storbritannia. Uavhengig av sin formelle tilknytning til EU, vil de alle måtte redefinere sine forhold ikke bare til Storbritannia, men også til Europa og EU post-brexit.

 

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-10-30
Section
Fokusartikkel - fagfellevurdert
How to Cite
HAUGEVIK, Kristin M.; SVERDRUP, Ulf. Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 2, oct. 2017. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/992>. Date accessed: 11 dec. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.992.
Keywords
Norden, EU, Storbritannia, europeisk integrasjon, Brexit