Ordingprisen 2016 - IPs årlige pris for beste studentpaper

2016-06-15

Ordingprisen 2016

IPs årlige pris for beste studentpaper

Internasjonal Politikk inviterer studenter til å sende inn bidrag til Ordingprisen 2016.

Ordingprisen er IPs årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent. Konkurransen er åpen for alle studenter fra og i de nordiske landene, som er under utdannelse eller har avsluttet sin grad det siste året. Bidragene kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.

Prisen har fått navn etter IPs første redaktør, Arne Ording [1937–1960] og er blitt delt ut hvert år siden 2008.

Temaet for bidrag kan være hvilket som helst innenfor fagfeltet internasjonal politikk og beslektede emner. Vi oppfordrer særlig til å sende inn arbeid som utfordrer tradisjonelle rammer og faggrenser. Manus bør ikke overskride 60.000 tegn med mellomrom og må forøvrig tilpasses IPs mal for referanser og litteraturliste. Bidrag som er publisert tidligere eller er under vurdering i andre skandinaviskspråklige tidsskrifter vil ikke bli vurdert.

Den første vurderingen av innsendte manus gjøres av redaksjonen, de beste bidragene blir også vurdert av eksterne fagfeller. De overordnede vurderingskriteriene er: relevans for IP, originalitet og argumentasjonsstyrke, allmenn interesse og tilgjengelighet, Dersom redaksjonen og komiteen vurderer kvaliteten som høy nok, vil vinnerbidraget bli publisert i IP  i 2017.

Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, men merk at vurderingen av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.

Manuskripter kan sendes elektronisk via vår plattform https://tidsskriftet-ip.no/. Vennligst merk bidraget «Ordingprisen 2016».

Fristen for innsendelse er 14.oktober 2016.

Tidligere vinnere av Ordingprisen:

2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics

2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo

2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København

2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap

2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap

2010: Andreas Østhagen, London School of Economics

2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo

2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo