Call for papers: Cybersikkerhet

2018-06-05

Fokusspalte om Cybersikkerhet i Tidsskriftet Internasjonal Politikk: Call for papers

Den teknologiske utviklingen og framveksten av digitale nettverk har ført til noen av de mest dramatiske endringene vi har sett på flere generasjoner. Dette gjelder endringer både i sosial samhandling, men også mer generell samfunnsmessig utvikling. Disse framskrittene har også hatt viktige implikasjoner for sikkerhetspolitikk, internasjonal politikk og forhold mellom stormakter. Dette har igjen ledet til framveksten av cybersikkerhet som et empirisk felt som sårt trenger å utforskes av samfunnsvitere. Den digitale teknologien fjerner geografisk avstand, grenser og tid som begrensninger på flyt av informasjon og kommunikasjon, og åpner med dette samtidig både for nye muligheter og sårbarheter.

I denne fokusspalten vil vi se på hvordan nasjonal sikkerhet er koblet til globale forhold, hvordan de digitale endringene påvirker utformingen av internasjonale normer og internasjonal politikk, samt hvordan internasjonale forhold påvirker den teknologiske utviklingen og de digitale nettverkene. Tverrfaglige studier er nøkkelen til å forstå hvordan disse endringene påvirker våre samfunn og liv. Det finnes allerede ganske mye teknologisk forskning på dette, men samfunnsviterne har vært tregere med å omfavne dette feltet og det haster med å bygge en større forståelse for cybersikkerhet og hvordan dette påvirker/påvirkes av samfunnet.

Denne utlysningen inviterer derfor samfunnsvitere til å sende inn tekster på norsk, svensk eller dansk til et fokusnummer om cybersikkerhet i Internasjonal Politikk.

Fokustekstene kan omhandle, men er ikke begrenset til, følgende undertemaer:

• Cyberspace governance
• The role of international organisations in cyber security
• Cyber sovereignty
• The changing role of states in cyberspace
• The nature of current and future cyber attacks
• The role of great powers in cyber security
• The evolution of the Internet of Things and its implications
• State-sponsored operations in cyberspace (incl. APTs and proxy actors)
• Non-state actors
• The new generation of national cyber security strategies
• Cross-border dependencies, trans-border access to data
• Military doctrine development, cyberspace as a domain of warfare
• Offence, defence and deterrence in cyberspace; active/responsive cyber defence
• Cyber capabilities, forces and weapons
• Autonomous cyber weapon systems
• Cyber terrorism
• Vulnerability disclosure

Send sammendrag på maks 200 ord til Internasjonal Politikk via redaktør Niels Nagelhus Schia, epost: nns@nupi.no innen 20. juni 2018. Frist for innsending av førsteutkast er 20. september 2018.