Call for papers!

2018-11-27

Tidsskriftet Internasjonal Politikk ønsker bidrag fra forskere som vil publisere artikler om internasjonal politikk og norsk utenrikspolitikk

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det. Internasjonal Politikk mottar artikler fra hele fagfeltet internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, men har en særlig målsetning om å være ledende innenfor studier av norsk og skandinavisk utenrikspolitikk.

Internasjonal Politikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Fra 2016 er Internasjonal Politikk et vitenskapelig Open Access tidsskrift, men uten kostnader for forfattere som ønsker å publisere i tidsskriftet. 

Redaksjonen ønsker et solid skandinavisk miljø rundt tidsskriftet og vil publisere artikler på norsk, dansk og svensk.

Manuskripter kan sendes inn via denne linken.

Har du spørsmål, ta kontakt med redaksjonen:
Niels Nagelhus Schia (NUPI) nns@nupi.no
Pernille Rieker (NUPI) pr@nupi.no
Minda Holm (NUPI) minda.holm@nupi.no