Call for abstracts: USA 2020

2020-02-04

Tidsskriftet Internasjonal Politikk ønsker bidrag til et spesialnummer om amerikansk politikk. Utgaven skal publiseres i desember 2020. Abstrakter som ønskes vurdert må sendes inn før 1. april. De som blir valgt ut må sende ferdig artikkel til fagfellevurdering innen medio juli. Alle artikler som omhandler amerikansk politikk er relevante.

Artiklene er fagfellevurderte, gir publiseringspoeng, og skal være på circa 3000 ord. Abstraktene skal være på under 350 ord.

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det. Internasjonal Politikk mottar artikler fra hele fagfeltet internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, men har en særlig målsetning om å være ledende innenfor studier av norsk og skandinavisk utenrikspolitikk.

Internasjonal Politikk rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Fra 2016 er Internasjonal Politikk et vitenskapelig Open Access tidsskrift, men uten kostnader for forfattere som ønsker å publisere i tidsskriftet. 

Redaksjonen ønsker et solid skandinavisk miljø rundt tidsskriftet og vil publisere artikler på norsk, dansk og svensk.

Manuskripter kan sendes inn til gjesteredaktør Hilde Eliassen Restad: hilde.restad@bhioslo.no
Hun tar også gjerne imot abstrakter/forslag til artikler for videre utvikling og diskusjon.