Statsvitenskapelige blindsoner: Iver Neumann i et faglig perspektiv

Forfattere

  • Øivind Bratberg Universitetet i Oslo
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1588

Sammendrag

Iver Neumann har vært en eksponent for flerfaglighet på statsvitenskapens vegne. Denne flerfagligheten har vært koblet med en forståelse av politikk som søken etter kollektiv mening og identitet. Begge disse trekkene hos Neumann er gjenkjennelige i europeisk statsvitenskap, kanskje særlig innen studiet av internasjonal politikk. Men i den norske versjonen av faget er de sjeldnere å se. I denne korte artikkelen gir jeg et faghistorisk riss for å plassere Iver Neumann i det norske statsvitenskapelige landskapet. Hovedpersonen selv forstår jeg som en verdensborger som erkjente at det hjemlige faget var for smalt og som søkte nye allianser. Det personlige, nasjonale og internasjonale smelter sammen i Neumanns arbeider, slik populærkultur og politikk også gjør det.

Abstract in English:

Iver Neumann has been an inter-disciplinary entrepreneur for political science in Norway. For Neumann, interdisciplinarity has been coupled with an understanding of politics as the search for meaning and identity. These features are well-developed in European political science, particularly within the field of international relations, but they are more rarely encountered in Norway. This brief article provides a sketch of political science as it evolved and matured in its Norwegian incarnation. In situating Iver Neumann within the discipline, I emphasise his international and eclectic orientation. The personal, national and international meet in Neumann’s works, as do popular culture and politics.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Øivind Bratberg, Universitetet i Oslo

førstelektor, Institutt for statsvitenskap

Publisert

2019-06-17

Hvordan sitere

Bratberg, Øivind. (2019). Statsvitenskapelige blindsoner: Iver Neumann i et faglig perspektiv. Internasjonal Politikk, 77(2), 158–166. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1588

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

statsvitenskap, internasjonal politikk, diskursanalyse, sosialantropologi, vitenskapsteori, political science, international relations, discourse analysis, social anthropology, philosophy of science