Statsvitenskapelige blindsoner: Iver Neumann i et faglig perspektiv

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-06-17
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
statsvitenskap, internasjonal politikk, diskursanalyse, sosialantropologi, vitenskapsteori, political science, international relations, discourse analysis, social anthropology, philosophy of science