Iver Neumann og utenriksdebatten i Norge

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-06-17

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Russlandstudier, postmodernisme, språklig vending, identitetstudier, «constituting other», polemikk, Russian studies, postmodernism, linguistic turn, identity studies, polemics