Iver Neumann og utenriksdebatten i Norge

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-06-17
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Russlandstudier, postmodernisme, språklig vending, identitetstudier, «constituting other», polemikk, Russian studies, postmodernism, linguistic turn, identity studies, polemics