Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann

  • Nina Græger Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Sammendrag

Spørsmål knyttet til identitet, makt og sosiale strukturer står sentralt i Iver B. Neumanns omfattende forfatterskap og bidrag til norsk og internasjonal fagdebatt. Denne artikkelen fokuserer på hans betydning for studiet av og debatten om norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Ved å bringe internasjonale debatter og nytt tankegods inn i en norsk setting, enten det gjaldt omleggingen av Forsvaret på 1990-tallet, NATO-medlemskapet på tidlig 2000-tall, eller disiplinen Internasjonal politikk innenfor statsvitenskapen, har Neumann skapt både engasjement, forargelse, og viktige endringer.

Abstract in English:

Identity, power and social structures are central topics in Iver B. Neumann’s rich authorship and contributions to Norwegian and international scholarly and political debates. This article focuses on Neumann’s contributions to the study of and discourse on Norwegian foreign, security and defence policy issues. Bringing international discourse and innovative ideas into the Norwegian setting, be they about the transformation of the armed forces in the 1990s, Norwegian NATO-membership in the early 2000s, or new theoretical perspectives within the social sciences in general and international relations in particular, Neumann has inspired engagement, indignation and important changes.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-06-17
Hvordan sitere
Græger, N. (2019). Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann. Internasjonal Politikk, 77(2), 133-139. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1608
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
forsvars- og sikkerhetspolitikk, norsk utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner, statsvitenskapelig kritikk, poststrukturalisme, identitetspolitikk, Norwegian foreign policy, poststructuralist critique, linguistic turn, identity politics, constructivism, post-Cold War defence