Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-06-17
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
forsvars- og sikkerhetspolitikk, norsk utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner, statsvitenskapelig kritikk, poststrukturalisme, identitetspolitikk, Norwegian foreign policy, poststructuralist critique, linguistic turn, identity politics, constructivism, post-Cold War defence