Hva nå, norsk forsvarsindustri? Instrumentelle og institusjonelle svar på EUs nye politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-12-11

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Nøkkelord:

EU, organization theory, multilevel governance, defence research policy, defence industrial policy, organisasjonsteori, forsvarsforskningspolitikk, forsvarsindustripolitikk