NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-03-29

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

sikkerhetspolitikk, forsvarsøkonomi, nasjonalt forsvar, internasjonale operasjoner, transatlantiske relasjoner, security policy, defence economy, national defence, international operations, transatlantic relations