Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU

Forfattere

  • Nina Græger Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1625

Sammendrag

Norges sikkerhetspolitiske orientering har vært solid plantet i NATO-medlemskapet og det tette bilaterale samarbeidet med USA siden 1950-tallet. Parallelt har EU med jevne mellomrom også stått på den norske sikkerhetspolitiske dagsorden. Norsk sikkerhetspolitikk har vært preget av en rekke spenninger og veivalg i avveiningen mellom den transatlantiske og den europeiske pillaren, og der utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk og USAs skiftende utenrikspolitikk har stått sentralt. Artikkelen drøfter også hvilke nye utfordringer og samarbeidsmuligheter vi ser konturene av i en tid der etablerte institusjoner og samarbeidsmønstre utfordres av en mer omskiftelig sikkerhetspolitisk situasjon, det globale maktskiftet fra Vesten til Asia, geopolitisk rivalisering, anti-liberale strømninger, og økt motstand mot EU.

Abstract in English:

Norway’s security policy has been firmly anchored in its NATO membership and close bilateral relationship with the US since the 1950s. In parallell, the EU has regularly popped up on the Norwegian security political agenda. The balancing between the transatlantic and European pillar has created tensions in Norway’s security policy over the years, and especially with the strengthening of the EU’s common security and defence policy and shifting US foreign policy. The article also discusses how today’s more unpredictable and uncertain security environment, the decline in Western hegemony and global power shift towards Asia, geopolitical rivalry, and anti-liberal and anti-EU sentiments challenge established institutions and cooperation patterns that Norway has relied on for security and what the effects of these developments might be.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-03-29

Hvordan sitere

Græger, N. (2019). Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU. Internasjonal Politikk, 77(1), 84–94. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1625

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

sikkerhetspolitikk, geopolitikk, transatlantiske relasjoner, CSDP, NATO, amerikansk utenrikspolitikk, Norge, security, geopolitics, transatlantic relations, US foreign policy, Norway