Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-03-29

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

sikkerhetspolitikk, geopolitikk, transatlantiske relasjoner, CSDP, NATO, amerikansk utenrikspolitikk, Norge, security, geopolitics, transatlantic relations, US foreign policy, Norway