Forsvar vår dyd, men kom oss ikke for nær. Norge og det militære samarbeidet i NATO

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-03-29

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

sikkerhetspolitikk, kommandostruktur, alliert øving og trening, allierte forsterkninger, selvpålagte restriksjoner, security policy, NATO command structure, training and exercises, allied reinforcements, self-imposed restrictions