Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-11-19

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

EØS, Norge, EU, forsvar, sikkerhet, brexit, EEA, Norway, defense, security, Brexit