Kina, investeringer og sikkerhetspolitikk: Politikk og perspektiver i Norden – Island

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2020-02-12

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Kina, Island, investeringer, sikkerhetspolitikk, arktisk, China, Iceland, investments, security policy, the Arctic