Effektive verktøy eller historiske rammer? Kinas holdninger til internasjonale institusjoner

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-09-30
Emneord (Nøkkelord)
Sentral-Asia, forhandlinger, institusjonalisme, stiavhengighet, Central Asia, negotiations, institutionalism, path dependence