«Isto sranje, novo pakovanje». 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-06-25
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
ethnic separation, weak economy and corruption, Republica Srpska, Russian influence, etnisk separasjon, svak økonomi og korrupsjon, Russisk innflytelse