Nordområdenarrativer og identitetsbygging i nord

Forfattere

  • Beate Steinveg UiT Norges arktiske universitet, Norge
  • Ingrid Agnete Medby Oxford Brookes University, UK
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2380

Sammendrag

I denne fokusspalten tar vi for oss hvordan den norske nordområdepolitikken har blitt kommunisert gjennom bruk av politiske «narrativer». Ved bruk av narrativ politisk analyse belyser vi bruk av ideer om fortid, nåtid og fremtid i og som «nord». Innenriks har dette betydd en gjenfortelling av identitet og økt oppmerksomhet på elementer som hav- og kysthistorie, og utenriks har det betydd en reevaluering av Norges posisjon i verden. Ikke minst har landets internasjonale rolle i dette narrativet blitt karakterisert av ideer om lederskap, bærekraft og ansvar. Vi konkluderer med at nordområdenarrativet har utviklet seg over tid, men at fortellingen slett ikke er over ennå. Den fortsetter i ubrutt takt nordover – og mot havrommet.

Abstract in English:
Norwegian High North Narratives and Identity Construction in the North
In this short article we consider how Norwegian High North policies have been communicated through political “narratives”. Through Narrative Political Analysis, we highlight the use of ideas about past, present and future in and as “the north”. Domestically, this has meant a renarrativisation of identity and an increased focus on elements such as ocean and coastal histories; and internationally, it has meant a reassessment of Norway’s position in the world. No least the country’s international role has in this narrative been characterised by ideas of leadership, sustainability, and responsibility. We conclude that the High North narrative has evolved over time, but that the story is far from over; it continues at steady pace northwards – and towards the ocean.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Steinveg, B., & Medby, I. A. (2020). Nordområdenarrativer og identitetsbygging i nord. Internasjonal Politikk, 78(4), 535–544. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2380

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

narrativer, narrativ analyse, nordområdene, Arktis, utenrikspolitikk, narratives, narrative analysis, High North, Arctic, foreign policy