Nordområdenarrativer og identitetsbygging i nord

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2020-12-08

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

narrativer, narrativ analyse, nordområdene, Arktis, utenrikspolitikk, narratives, narrative analysis, High North, Arctic, foreign policy