Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?

Forfattere

  • Arild Moe Fridtjof Nansens Institutt, Norge
  • Øystein Jensen Fridtjof Nansens Institutt og Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2388

Sammendrag

Selv om Svalbard er en del av Norge, byr øygruppen på spesielle utenrikspolitiske utfordringer. Nedbyggingen av den norske kulldriften kom brått på og har store konsekvenser for Svalbard-samfunnet og forutsetningene for norsk politikk på øygruppen, og kanskje også utenrikspolitiske implikasjoner. Russlands grunnleggende interesser på Svalbard er stabile, men det konkrete grunnlaget for det russiske nærværet endrer seg. Det skaper gnisninger i forholdet til norske reguleringer, både innenfor naturvern og helikoptertransport. Rivende utvikling av turisme og forskning har medført at flere land har fått øynene opp for Svalbard. Samtidig har den generelt økende interessen for Arktis gjort at tilstedeværelse på Svalbard tillegges større betydning enn før. Det kan være en utfordring for Norge, men også for Russland, som ønsker å ha en særstilling. I havområdene utenfor territorialfarvannet rundt Svalbard gjelder ikke de spesielle bestemmelsene i Svalbardtraktaten, etter norsk syn. Enkelte andre stater ytrer seg imidlertid av og til annerledes. Dette er ikke nytt. Men snøkrabben som dukket opp på sokkelen rundt øygruppen satte plutselig jurisdiksjonsforholdene på spissen. EU ble bragt inn, noe motvillig, i en disputt med Norge.

Abstract in English:
Svalbard and the Surrounding Ocean Spaces – New Foreign Policy Challenges for Norway?
Developments over the last decade have created new challenges for execution of Norwegian sovereignty over the islands. The radical downsizing of coal mining has been rapid and has affected the composition of the Norwegian community that has become increasingly dominated by tourism, with a large share of the employees being non-Norwegian. Russia’s fundamental interests on Svalbard are stable: keeping a presence, aiming for special treatment, but not undermining the Svalbard treaty regime. Frictions with Norwegian authorities are related to Russia’s plans to diversify away from increasingly loss-making coal mining into tourism and research support, where Norwegian environmental legislation and restrictions on helicopters are obstacles. The positions of various states on the status of the maritime zones and the continental shelf around Svalbard have not changed much, but the appearance of the snow crab – a sedentary species – on the shelf provoked a legal dispute where the EU reluctantly became involved.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Moe, A., & Jensen, Øystein. (2020). Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?. Internasjonal Politikk, 78(4), 511–522. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2388

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

kontinentalsokkel, kulldrift, turisme, Lavrov, snøkrabbe, Spitsbergen, continental shelf, coal mining, tourism, Russia, snow crab