Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-12-08
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
kontinentalsokkel, kulldrift, turisme, Lavrov, snøkrabbe, Spitsbergen, continental shelf, coal mining, tourism, Russia, snow crab