Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2020-12-08

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

kontinentalsokkel, kulldrift, turisme, Lavrov, snøkrabbe, Spitsbergen, continental shelf, coal mining, tourism, Russia, snow crab