Hav, fisk og ressursforvaltning i nordområdene

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2436

Sammendrag

Mesteparten av norske havområder ligger nord for polarsirkelen og er åsted for noen av verdens rikeste fiskerier. De største fiskebestandene er delt med andre land, og internasjonalt samarbeid om ressursforvaltningen er derfor en viktig dimensjon ved nordområdepolitikken. Slikt samarbeid er basert på globale normer om hvordan levende marine ressurser skal forvaltes og deles og foregår på en rekke arenaer både bilateralt og regionalt. Samtidig er det også utfordringer knyttet til blant annet fordeling av ressurser i Norskehavet og klimaendringer som medfører at fiskebestandenes utbredelse er omskiftelig. Et føre-var tiltak i forhold til det siste er etableringen av en avtale om å forhindre uregulert fiske i Polhavet.

Abstract in English:
Oceans, Fish and Resource Management in the Northern Areas
Most of Norway’s oceans are situated to the north of the Arctic Circle and some of the world’s richest fishing grounds are there. The largest fish stocks are shared with other countries, and international cooperation on the management of the resources is therefore an important aspect of Norway’s northern policy. Such cooperation is based on the international norms for how living marine resources are to be managed and shared, and it takes place in a number of bilateral and regional fora. There are challenges related to the allocation of pelagic resources in the Norwegian Sea and climate change driving change in the geographical distribution of fish stocks in the ocean. A recent precautionary measure in relation to climate change and its effects on marine ecosystems is the establishment of an international agreement to prevent unregulated fishing in international waters in the central Arctic Ocean.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-08

Hvordan sitere

Hoel, A. H. (2020). Hav, fisk og ressursforvaltning i nordområdene. Internasjonal Politikk, 78(4), 500–510. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2436

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

hav, nordområdene, fiskeriforvaltning, internasjonalt samarbeid, havrett, oceans, northern areas, Arctic, fisheries management, international cooperation, law of the sea