Hav, fisk og ressursforvaltning i nordområdene

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2020-12-08

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

hav, nordområdene, fiskeriforvaltning, internasjonalt samarbeid, havrett, oceans, northern areas, Arctic, fisheries management, international cooperation, law of the sea