Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer

Forfattere

  • Hans Jørgen Gåsemyr Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
  • Hege Medin Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3240

Sammendrag

Utenlandske investeringer er en viktig del av økonomien i mange land. Det gjelder også Norge, hvor utenlandskontrollerte foretak sysselsetter 21 prosent av arbeidstakerne i privat næringsliv. Samtidig vet vi at strømmene av investeringer internasjonalt er i endring, med vekst i aktiviteten fra stater som tidligere har investert lite utenlands. Det gjelder spesielt Kina, men også India, Russland og noen andre ikke-tradisjonelle investorland. I denne artikkelen studerer vi hvordan Norges posisjon som destinasjon for investeringer endrer seg. Vi diskuterer utviklingen i lys av etablerte teorier innen samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

Abstract in English:
Norway as a Destination for Foreign Investment: Trends and Explanations
Foreign investment is an important component of the economy of many countries. This is the case for Norway too, where foreign-controlled enterprises employ 21 percent of the workers in the (private) business sectors. We know that foreign investment flows are changing, with increased activity from countries that have traditionally invested little abroad. This is true for China, especially, but also for India, Russia, and some other non-traditional investor countries. In this article, we study how Norway’s position as a destination for investment is changing. We discuss the developments in relation to established theories within economics and political science.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Hans Jørgen Gåsemyr, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge

og Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, Norge

Publisert

2022-03-21

Hvordan sitere

Gåsemyr, H. J., & Medin, H. (2022). Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer. Internasjonal Politikk, 80(1), 104–131. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3240

Nøkkelord:

direkteinvesteringer, utenlandskontrollerte foretak, ikke tradisjonelle-investorland, Kina, direct investments, foreign-controlled enterprises, non-traditional investor countries, China