Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2022-03-21
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
direkteinvesteringer, utenlandskontrollerte foretak, ikke tradisjonelle-investorland, Kina, direct investments, foreign-controlled enterprises, non-traditional investor countries, China