Terrorkrigens narrativer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-09-07
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
krig mot terror, internasjonal terrorisme, strategisk kommunikasjon, amerikansk sikkerhetspolitikk, war on terror, international terrorism, strategic communication, American defense policy