Krigen mot terror – et vanskelig bindemiddel mellom Russland og USA

Forfattere

  • Julie Wilhelmsen Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3393

Sammendrag

I kjølvannet av terrorangrepene 11. september utviklet det seg et partnerskap mellom USA og Putins Russland. I dag synes det selvfølgelig at partnerskapet ikke ville vare. Men hvorfor sprakk det egentlig? Russland forkaster partnerskapet fordi det ikke møter Kremls forventninger om gjensidighet. Dessuten har Russland en helt annen oppfatning av hva årsakene til internasjonal terrorisme er og hvordan krigen mot terror skal utkjempes. Russlands gjenreisning under Putin er en underliggende faktor og innebærer at terrortrusselen etter hvert underordnes den mer tradisjonelle frykten for amerikansk militærmakt og dominans. Selv om en felles kamp mot terror stadig foreslås som bindemiddel for dårlige relasjoner, kan det neppe fungere som det i dagens nye kalde krig.

Abstract in English:
The Unsustainable Russia-US Partnership in the War on Terror
Russia and the USA forged a strategic partnership following the 9/11 terrorist attacks. Today it seems obvious that such a partnership would not last. But why did it break? The article argues that the Kremlin leaves the partnership because its expectations of mutuality were not met. Russia also fundamentally disagreed with the USA on the sources of international terrorism and how best to conduct GWOT. Russia’s revival under Putin’s leadership is an underlying cause and implies that the terrorist threat is overshadowed be the traditional fear of NATO and US dominance. Albeit still figuring among the issue-areas suggested for US-Russian collaboration, the common fight against international terrorism will not function as a vehicle for rapprochement in the current cold war climate.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-09-07

Hvordan sitere

Wilhelmsen, J. (2021). Krigen mot terror – et vanskelig bindemiddel mellom Russland og USA . Internasjonal Politikk, 79(3), 319–330. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3393

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Russland, USA, Internasjoanl terrorisme, konflikt, samarbeid, Russia, international terrorism, conflict, cooperation