Krigen mot terror – et vanskelig bindemiddel mellom Russland og USA

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-09-07

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Russland, USA, Internasjoanl terrorisme, konflikt, samarbeid, Russia, international terrorism, conflict, cooperation