Diskursiv avpolitisering av demokratiet: Å forstå autoritær konsolidering i Russland gjennom Jacques Rancières tenkning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2022-02-07
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Rancière, Putin, avpolitisering, illiberalisme, poststrukturalisme, depoliticization, illiberalism, poststructuralism