Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget

Forfattere

  • Henrik Urdal Institutt for fredsforskning (PRIO), Norge
  • Ida Rødningen Institutt for fredsforskning (PRIO), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3648

Sammendrag

Globale helsespørsmål har mange berøringspunkter med internasjonal fred og sikkerhet, men har blitt viet relativt lite oppmerksomhet i diskusjoner i FNs sikkerhetsråd. Denne artikkelen gir en oversikt over kunnskapsgrunnlaget for sammenhengen mellom helse og internasjonal fred og sikkerhet, og belyser fire hovedgrupper av årsakssammenhenger. For det første kan uhelse føre til væpnet konflikt. For det andre kan helsekriser bidra til å svekke beredskapen mot konflikt. For det tredje kan helseintervensjoner bidra til å stabilisere sårbare samfunn i kjølvannet av konflikt. For det fjerde gjør konflikt det vanskelig å løse helsekriser. Alle disse berører også direkte eller indirekte Norges fire hovedprioriteter som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Gjennomgangen av disse fire årsakssammenhengene demonstrerer at globale helsespørsmål på flere områder er klart relevante for global sikkerhet.

Abstract in English:
Global Health and Security – an Overview of Academic Knowledge
Global health issues are relevant to international peace and security in numerous ways but have so far received little attention in the United Nations Security Council. This article provides an overview of the status of academic knowledge about the ways that global health and international peace and security are connected, and it highlights four main causal relationships. First, societies with poor overall health conditions or with great health inequalities between different groups, are more prone to armed conflict. Second, health crises can weaken societies’ resilience and capacity to deal with conflict. Third, health interventions may contribute to stabilize vulnerable post-conflict societies in the wake of conflict. And fourth, armed conflict makes it more difficult to solve health crises. All four aspects of the health and security nexus directly or indirectly touch on Norway’s four main priorities as an elected member of the UN Security Council in 2021–2022. The presentation of the various causal relations demonstrates that global health issues are clearly relevant for global security.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-12-14

Hvordan sitere

Urdal, H., & Rødningen, I. (2021). Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget. Internasjonal Politikk, 79(4), 461–469. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3648

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

globale helsespørsmål, internasjonal sikkerhet, konflikt, Sikkerhetsrådet, global health issues, international security, conflict, UN Security Council