Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-14

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

globale helsespørsmål, internasjonal sikkerhet, konflikt, Sikkerhetsrådet, global health issues, international security, conflict, UN Security Council