Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-12-14
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
globale helsespørsmål, internasjonal sikkerhet, konflikt, Sikkerhetsrådet, global health issues, international security, conflict, UN Security Council