Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2021-12-14
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
global helsesikkerhet, pandemiberedskap, global helse, FNs Sikkerhetsråd, global health security, pandemic preparedness and response, global health, UN Security Council