Norges oljedilemma etter Glasgow: Et umoralsk argument for et raskt grønt skifte

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-06-23

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

fossile brennstoff, klimaendringer, omdømmerisiko, utenrikspolitikk, norsk økonomi, climate change, reputational risks, foreign policy, Norwegian economy, fossil fuels