I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-10-10

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Nøkkelord:

kjernevåpen, avskrekking, bastionforsvaret, nuclear weapons, deterrence, bastion concept