Dømt til å mislykkes? USA og det afghanske statsbyggingsprosjektet, 2001–2021

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-08-17

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

statsbygging, legitimitet, suverenitet, intervensjon, Afghanistan, USA, statebuilding, legitimacy, sovereignty, intervention