Kina-politikken i Søreides periode som utenriksminister: kjente spor og nye konfliktlinjer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-01-23

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

Kina, norsk utenrikspolitikk, ny-institusjonalisme, ny-klassisk realisme, China, Norwegian foreign policy, new institutionalism, neo-classical realism