Norsk tenestehandel og EØS

Forfattere

  • Hildegunn Kyvik Nordaas Norsk utenrikspolitisk institutt, Norge; Council on Economic Policies, Sveits; Örebro Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5657

Sammendrag

Denne artikkelen ser på korleis EØS-medlemskapet har påverka norsk teneste­handel. Ved hjelp av ein gravitasjonsmodell studerer eg først verknaden av EØS for handel med tenester generelt. Deretter går artikkelen inn på sentrale tenestesektorar og studerer effekten av spesifikke handelspolitiske indikatorar. Analysen viser at EØS-avtalen er assosiert med rundt 35 prosent høgare eksport samanlikna med ein frihandelsavtale. I finansielle tenester og kommunikasjonstenester er eksporten rundt 50 prosent høgare med EØS-avtalen samanlikna med ein handelsavtale. Brexit endrar desse estimata overraskande lite. Opne, velregulerte og harmoniserte marknader for kommunikasjonstenester er spesielt viktig for tenestehandelen.

Abstract in English:
Norwegian Services Trade and the EEA
Against the backdrop of a new debate about a possible free trade agreement replacing Norway’s EEA membership, this article studies the impact of the EEA agreement on Norway’s services trade. Using the structural gravity model, it first analyses the impact of EEA on total services trade. Norway’s total services exports is estimated to be about 35 percent higher within EEA than with a hypothetical free trade agreement. The article next focuses on financial services and communications services. Compared to the hypothetical free trade agreement the EEA agreement has raised trade by about 50 percent in both sectors. Furthermore, providing the essential infrastructure for trade, the internal market for telecommunications and finance has boosted trade in all services sectors. Brexit does not change these estimates much.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-24

Hvordan sitere

Nordaas, H. K. (2023). Norsk tenestehandel og EØS. Internasjonal Politikk, 81(3), 324–355. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5657

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

EØS, tenestehandel, gravitasjonsmodellen, Norge, EEA, services trade, FTA, structural gravity