Norsk tenestehandel og EØS

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-08-24

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

EØS, tenestehandel, gravitasjonsmodellen, Norge, EEA, services trade, FTA, structural gravity