En reise fra klassisk til nyere handelsteori

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-08-24

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

monopolistisk konkurranse, næringsintern handel, heterogene bedrifter, handelskostnader, kjøper-selger relasjoner, monopolistic competition, intra-industry trade, heterogeneous firms, trade costs, seller-buyer relations