Intellektuell eiendomsrett og global fordeling – TRIPS, fotball og farmasøytisk industri

Forfattere

  • Per Botolf Maurseth Handelshøyskolen BI, Norge
  • Jens Chr. Andvig Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5816

Sammendrag

Artikkelen tar for seg for to former for intellektuell eiendomsrett: patentrett­igheter i farmasøytisk industri og internasjonale TV-senderettigheter i fotball. I begge tilfeller utvikles globale markeder som også krever global regulering. Inntektene som skapes, blir høye og veldig konsentrert. Samtidig kan selv en mindre omfordeling av rettigheter bidra til kraftig utjevning av inntekter og muligens økt global velferd.

Abstract in English:
Intellectual Property Rights and Global Distribution – TRIPS, Soccer and Pharmaceutical Industry
The article explores two forms of intellectual property rights: patents in the pharmaceutical industry and international broadcasting rights in the football industry. In both cases, global markets evolve demanding global forms of regulation. The outcome is extreme concentration of high incomes. Adjustments in the allocation of property rights may contribute to significant leveling of incomes globally and, possibly, improved welfare.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-24

Hvordan sitere

Maurseth, P. B., & Andvig, J. C. (2023). Intellektuell eiendomsrett og global fordeling – TRIPS, fotball og farmasøytisk industri. Internasjonal Politikk, 81(3), 435–464. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5816

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

TRIPS, fotball-økonomi, intellektuell eiendomsrett, economics of football, intellectual property rights