Intellektuell eiendomsrett og global fordeling – TRIPS, fotball og farmasøytisk industri

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-08-24

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

TRIPS, fotball-økonomi, intellektuell eiendomsrett, economics of football, intellectual property rights