Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-08-24

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

grønt skifte, nullutslipp, fornybar energi, batterier, elbiler, green shift, zero emissions, renewable energy, batteries, electric car