Ordingprisen 2018 tildeles Henriette Ullavik Erstad

2019-05-27

En faglig komité oppnevnt av redaksjonen i Internasjonal Politikk har besluttet å tildele Ordingprisen for beste artikkel i 2018 til Henriette Ullavik Erstad. Artikkelen “Transnational Networks of Armed Resistance: Iran’s mobilization of Iraqi Shi’a militias after 1979” tar for seg hvordan Iran har mobilisert irakiske Shi’a militser etter 1979, med fokus på de tre største Shi’a militsene i Irak i dag: Badr Organisation, Asa’ib Ahl al-Haq og Kata’ib Hizbullah.

Artikkelens sammendrag:

The Islamic Republic of Iran has been building a transnational network of Shi’a militias since 1979, commonly referred to as its asymmetric warfare capability and ‘strategic depth’. While it is a known fact that Iran has mobilised Shi’a militias in other countries to strengthen its regional position, how they have done it has not received much scholarly attention. The objective of this paper is to explain this phenomenon by examining how Iran has mobilised Iraqi Shi’a militias since 1979. The selected cases are the mobilisation processes of three most prominent Shi’a militias in Iraq today: Badr Organisation, Asa’ib Ahl al-Haq, and Kata’ib Hizbullah. Although variation exists between them, they are all cases of Iran’s network of armed resistance groups, which have allowed it to engage in covert or indirect conflict intervention in the Middle East. To logically connect the empirical data with the study’s research question, I have used a case study research design, with process tracing and the semi-structured interview as methods for data collection. Furthermore, the empirical analysis has been guided by a theoretical framework that has attempted to build a bridge between the existing literatures on state-militia dynamics and contentious politics.

Fra juryens vurdering av teksten:

Artikkelen utmerker seg ved å ha en klar problemstilling, god forankring i relevant faglitteratur (herunder gjennomtenkt valg av teori), metodologisk stringens (herunder fornuftig redegjørelse for mekanismer for mobilisering) og en velstrukturert fremstilling. Det teoretiske grepet er originalt. Den empiriske gjennomgangen er nyansert og funnene problematiseres.

Artikkelen er under bearbeiding til senere publisering.

Om Ordingprisen 2018:

  • Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikksin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene.
  • Deltakerne må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i kalenderåret 2017 eller 2018.
  • Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.
  • Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, vurdering av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.
  • Vinnerteksten blir publisert i tidsskriftet.

Tidligere vinnere av Ordingprisen er:

2017: Antoine de Bengy Puyvallée, Universitetet i Oslo
2016: Maïka Skjønsberg, Université Libre de Bruxelles 
2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics
2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo
2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København
2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap
2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap
2010: Andreas Østhagen, London School of Economics
2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo
2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo